• สถานที่…โรงเรียนสอนภาษาเลอแกรนด์

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น SMART AC1