• สถานที่…บริษัท โชคเจริญพร ควอลิตี้ พาร์ท จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB-40VL