• สถานที่…บริษัท ตะวันออก อินเตอร์เทรด แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB-10VL