• สถานที่…บริษัท เซอร์คูล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น K50