• สถานที่…บริษัท โลหะกิจเจริญเทรดดิ้ง (1991) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL