• สถานที่…บริษัท อินเตอร์ คอนเนคชั่นส์ โลจิสติกส์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL