• สถานที่…บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Car Park ระบบไม้กั้นทางรถ รุ่น SET MINI LPR 300