• สถานที่..บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย)
  • ลักษณะการติดตั้ง.. กล้อง Hikvision 11 จุด