• สถานที่...ฺ

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้งกล้อง Hikvision 12จุด