• สถานที่...ฺThe Clozet Premium Outlet

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้งกล้อง Hikvision 4จุด