• สถานที่...ฺร้านขายกระเป๋า

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้งกล้อง Hikvision 5 จุด