• สถานที่...ฺคลังสินค้านานากิต

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้งกล้อง Hikvision 7 จุด