• สถานที่..AIS เมกาบางนา
  • ลักษณะการติดตั้ง..IPC Hikvision 10 จุด