• สถานที่..แหลมทองอุตสาหกรรม
  • ลักษณะการติดตั้ง..IPC Hikvision 8 จุด