• สถานที่..บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย)
  • ลักษณะการติดตั้ง..IPC Hikvision Color VU