• สถานที่..ร้าน OWL CHA อาวน์ชา
  • ลักษณะการติดตั้ง..IPC UNV 8 จุด