• สถานที่…อาคาร 4 ชั้น

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ

งานติดตั้ง Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ
☑แผงโซลาร์เซลล์ Trina Solar 550w จำนวน 9 แผง
☑Hoymiles Microinverter 2Kw จำนวน 3 เครื่อง
——————————————–
☑รับประกันงานติดตั้งสูงสุด 3 ปี
☑Micro Inverter รับประกันสูงสุด 12 ปี
☑แผงโซลาร์เซลล์รับประกันการผลิตกระแสไฟ 25 ปี
ผลงานเพิ่มเติม
Facebook fanpage : Insider solar