• สถานที่…บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ

งานติดตั้ง Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ
☑แผงโซลาร์เซลล์ N-Type 580w จำนวน 17 แผง
☑Huawei Inverter 10Kw จำนวน 1 เครื่อง
——————————————–
☑รับประกันงานติดตั้งสูงสุด 3 ปี
☑Inverter รับประกันสูงสุด 10 ปี
☑แผงโซล่าเซลล์รับประกันการผลิตกระแสไฟ 30 ปี
ผลงานเพิ่มเติม
Facebook fanpage : Insider solar