• สถานที่…หมู่บ้านเนเบอร์โฮม

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ

งานติดตั้ง Solar Cells เดินสาย เซ็ตระบบ
☑แผงโซล่าเซลล์ Trina Solar 550w จำนวน 8 แผง
☑Hoymiles Microinverter 2Kw จำนวน 2 เครื่อง
——————————————–
☑รับประกันงานติดตั้ง 2 ปี
☑Inverter รับประกัน 12ปี
☑แผงโซล่าเซลล์รับประกันการผลิตกระแสไฟ 25ปี
ผลงานเพิ่มเติม
Facebook fanpage : Insider solar