สถานที่.. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ลักษณะการติดตั้ง.. งาน​ MA กล้อง 69 ​จุด