• สถานที่…ฺสถานีอนามัยเทพารักษ์

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC PHILIPS ขนาด 112/48 ลิตร