• สถานที่…ฺบริษัท เอกภัท 45 จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC ORDIAN แบบแขนคู่