• สถานที่…ฺบริษัท กลอรี่ อัส จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC PHILIPS(GEN2) แบบแขนคู่