• สถานที่…ฺธาราเวช คลินิก จังหวัด สระบุรี

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC PHILIPS(GEN2) แบบแขนเดี่ยว