• สถานที่…ฺบริษัท เอ็นโอเอ กรุ๊ป จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC PHILIPS(GEN2) แบบแขนเดี่ยว