• สถานที่…ฺหจก.ตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ จ.ตราด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อ ORDIAN แบบแขนเดี่ยว