• สถานที่…ฺสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC PHILIPS TUV T8 36W