• สถานที่…ฺบริษัท ดี เบตต้า ฟาร์ม จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC PHILIPS TUV T8 36W