• สถานที่…ฺบริษัท เอมจี เอนจิเนียริง จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC PHILIPS TUV T5 16W