• สถานที่…ฺบริษัท ไอ.ไอ.เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC PHILIPS TUV T5 75W