• สถานที่…ฺบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่องฆ่าเชื้อพร้อมฟอกอากาศ UVC PHILIPS แบบตั้งพื้น