• สถานที่…ฺบริษัท ทีเอ็นดับบลิว แอดไวเซอรี่ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่องฆ่าเชื้อพร้อมฟอกอากาศ UVC PHILIPS แบบตั้งพื้น