• สถานที่...ฺโรงเรียนนานาชาติ American School in Bangkok

• ลักษณะการติดตั้ง..ชุดหลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ 36W