• สถานที่…ฺสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC Philips ขนาด 112 ลิตร