• สถานที่...ฺบริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์เทคโนโลยี จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC Ordian แบบแขนคู่