• สถานที่...ฺจังหวัดลำปาง

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อ 48 ลิตร