• สถานที่...ฺอั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย)

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ UVC ฆ่าเชื้อ 48 ลิตร