• สถานที่…ฺบริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC Ordian แบบแขนคู่