• สถานที่…ฺKimleng Audio

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC Ordian แบบแขนคู่