• สถานที่…ฺบริษัท เคทีอี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC Philips(GEN2) แบบแขนเดี่ยว