• สถานที่…ฺอบต.แพงพวย จังหวัด ราชบุรี

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC Philips(GEN2) แบบแขนคู่