• สถานที่...ฺคลินิกทันตกรรมไลค์

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC ฆ่าเชื้อ Ordian แบบแขนเดี่ยว