• สถานที่...ฺบริษัท บางกอก ไซโตเจเนติกซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น UVC Ordian แบบแขนคู่