• สถานที่…ฺร้านกวงราดหน้ายอดผัก…เชียงใหม่

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC Philips TL-L 18W