• สถานที่…ฺองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC Philips