• สถานที่…ฺบริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ UVC Philips แบบตั้งพื้น