• สถานที่...ฺบริษัท ฟูจิซีล แพคเกจจิ้ง ประเทศไทย จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่อง UVC ฆ่าเชื้อแบบติดเพดาน