• สถานที่...ฺสงขลา, มุกดาหาร

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบ 10/48 ลิตร, โคมไฟ UVC, รถเข็นฆ่าเชื้อ Ordian