• สถานที่...ฺบริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้งกล้องวงจรปิด Hi-View 4g/wifi