• สถานที่...ฺบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ติดตั้ง หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ